Varje buckla är unik. Kostnaden för din reparation bestäms när du har visat upp bucklan. Vi brukar börja med att kunden får skicka ett par bilder eller en video på sin buckla. Med detta som underlag kan vi oftast avgöra om vi kan laga bucklan och på ett ungefär ange ett pris. För att kunna ge dig ett exakt pris så behöver vi se bilen i verkligheten. Priset bestäms av skadans storlek och åtkomst. Faktorer som kan påverka priset:

  • Storlek- varje millimeter ska återställas till ursprungligt skick
  • Placering- om bucklan sitter svårt till så kan vi behöva demontera inredningen i bilen
  • Limteknik- vissa bucklor går inte alls att nå inifrån och då måste plåten dras ut med en särskild limteknik